Elállási nyilatkozat (minta)

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett: Balazsi Géza – www.aromaekszer.hu

Levelezési cím: 7522. Kaposújlak, Kossuth Lajos utca 46.
E-mail: rika@aromaekszer.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja
………………………………………………………………………………………………………………..

Rendelés szám / Számla szám:
………………………………………………………………………………………………………………..

A fogyasztó(k) neve:
………………………………………………………………………………………………………………..

A fogyasztó(k) címe:
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):
………………………………………………………………………………………………………………..

Kelt, ………………………………………………………………………………………………………..

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

………………………………………………………………….